twitter
logowanie/rejestracja

Lek w Polsce

Pandemia SARS-CoV-2 na dwa miesiące wstrzymała leczenie niepłodności. Teraz leczenie powinno być kontynuowane

Sytuacja epidemiologiczna związana z koronawirusem spotęgowała stres, obawy i frustrację par bezskutecznie starających się o dziecko. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów wszystkie terapie i procedury związane z leczeniem niepłodności zostały bowiem na jakiś czas wstrzymane. Lekarze jednak podkreślają, że w wielu przypadkach terapia nie może być odraczana, bo jej skuteczność zależy od tego, jak szybko zostanie rozpoczęte leczenie. Czas działa tu na niekorzyść, a wraz z jego upływem zmniejszają się szanse na poczęcie dziecka.

reklama

Serializacja produktów leczniczych – czyli o tym, jak często praktyka odbiega od teorii

9 lutego 2019 r. wszedł w życie obowiązek weryfikacji autentyczności produktów leczniczych na każdym etapie obiegu leku. System obsługujący te czynności i rzetelność poszczególnych jego uczestników wydaje się jednak nie spełniać wszystkich stawianych procesowi wymagań. Szczególnie ważne staje się to w kontekście zakończenia 1 lipca tego roku okresu przejściowego i ustanowienia możliwości nakładania na apteki wysokich kar pieniężnych.

Wpływ niedoboru żelaza na zmęczenie

Żelazo stanowi jeden z kluczowych pierwiastków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Całkowita zawartość tego pierwiastka w organizmie mężczyzn wynosi 4 g, natomiast u kobiet 2,5 g. Ponad 60% zmagazynowanego żelaza związane jest z hemoglobiną. Pozostała część współtworzy mioglobinę oraz liczne układy enzymatyczne. Niedobór żelaza stanowi jeden z najbardziej rozpowszechnionych zaburzeń żywieniowych. Istnieją 3 stopnie deficytu żelaza określane za pomocą oznaczenia stężenia ferrytyny w surowicy: niedobór żelaza bez niedokrwistości, niedobór żelaza z mikrocytozą i/lub hipochromią oraz niedokrwistość z niedoboru żelaza, będąca końcowym stadium deficytu tego pierwiastka. Często początkowy stan deficytu tego pierwiastka przebiega bezobjawowo lub z lekko wyrażonymi symptomami, pośród których dominuje subiektywne odczucie zmęczenia lub spadku energii.

Farmakoterapia zespołów bólów kręgosłupa. Co oprócz leków przeciwbólowych?

Ból kręgosłupa jest powszechnym problemem dotykającym ponad 70% populacji. Może być on spowodowany nieprawidłowościami strukturalnymi i funkcjonalnymi zarówno elementów kostnych, jak i okolicznych tkanek. Przy wyborze odpowiedniego leczenia należy uwzględnić etiologię, charakter i czas trwania bólu. W farmakoterapii tych dolegliwości wykorzystywane są głównie leki przeciwbólowe ze wszystkich szczebli drabiny analgetycznej, jednak istotną rolę pełnią również substancje adjuwantowe. Pozytywne efekty w łagodzeniu bólu udowodniono podczas stosowania leków spazmolitycznych, szczególnie u pacjentów z dużą komponentą spastyczności mięśni. 

reklama

Wpływ magnezu i potasu na układ sercowo-naczyniowy

Magnez to niezbędny makroelement, naturalnie występujący w ludzkim organizmie. Jest kluczowym regulatorem sercowo-naczyniowym, utrzymuje homeostazę elektryczną, metaboliczną i naczyniową. Prawidłowy poziom potasu w organizmie jest ważny dla funkcjonowania mięśni, w tym dla mięśnia sercowego. Ten makroelement obniża ciśnienie krwi i chroni przed skurczami mięśni.  Zarówno magnez, jak i potas mogą być tracone wraz z moczem, z powodu stosowania leków diuretycznych, co prowadzi do niskiego poziomu tych pierwiastków. Niedobór magnezu i potasu wiąże się z patofizjologią nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, zespołu metabolicznego, choroby wieńcowej, zaburzeń rytmu serca i nagłej śmierci sercowej.

Etiopatogeneza oraz przegląd opcji terapeutycznych w COVID-19

SARS-CoV-2 jest nowym RNA wirusem, należącym do rodziny Coronaviridae, który wywołuje u ludzi chorobę zwaną COVID-19. Do głównych objawów COVID-19 należą: wysoka gorączka, suchy kaszel, problemy z oddychaniem, zmęczenie i ból mięśni. Pierwotnymi nosicielami wirusa były nietoperze, co potwierdzają badania genomu. Genom SARS-CoV-2 koduje białka strukturalne (S, E, M, N), białka niestrukturalne, odpowiedzialne za proces replikacji i białka dodatkowe.

Materiały edukacyjne dla farmaceutów

Materiały edukacyjne to dodatkowe informacje, które są związane z bezpiecznym stosowaniem produktu leczniczego. Mają one na celu zapobiegać albo ograniczać występowanie działań niepożądanych, zmniejszać ich ciężkość lub wpływ na pacjenta w przypadku wystąpienia tych działań, albo przynajmniej o nich informować. Materiały edukacyjne różnią się znacząco w zależności od grupy docelowej, do której będą skierowane, rodzaju ryzyka, budowy i projektu. Materiały edukacyjne dla farmaceutów stanowią ważne narzędzie opieki farmaceutycznej nad pacjentem.

Fake newsy o epidemiach i szczepieniach

Pandemia COVID-19 wywołała chaos informacyjny na całym świeci.  Fake newsy o zdrowiu i szczepieniach szerzą się z ogromną prędkością i wciąż stanowią realne zagrożenie. Akcja informacyjno-edukacyjna Zaszczep się Wiedzą przypomina, jak się przed nimi chronić. Medycyna zawsze powinna opierać się na dowodach naukowych, faktach i badaniach, a nie osobistych opiniach czy emocjach. Najpopularniejsze teorie spiskowe związane z pandemią COVID-19 przedstawiono w raporcie EU East Stratcom Task Force.        

Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty

Pierwsze posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej

Odbyło się już pierwsze posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej (23 lipca), która zajmuje się rozpatrzeniem projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. W obecnym projekcie opieka farmaceutyczna nie będzie świadczeniem gwarantowanym. Niewiadomą jest sposób jej rozliczania oraz szczegółowe zasady udzielania. W trakcie prac podkomisji, posłowie zaznaczali także, że udzielanie usługi powinno zostać objęte dodatkowym ubezpieczeniem. W odpowiedzi, wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko podkreśliła, że kwestie uregulowania zasad opieki farmaceutycznej wymagają dalszych intensywnych konsultacji, a projekt w obecnym kształcie stanowi podstawę do dalszych działań w tym kierunku. Zadeklarowała natomiast, że o finansowaniu opieki farmaceutycznej będą decydowały konkursy ofert.

Pozew Gemini Apps przeciwko Naczelnej Izbie Aptekarskiej

W dniu 20 lipca br. Gemini Apps, spółka zależna Gemini Polska, złożyła w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozew przeciwko Naczelnej Izbie Aptekarskiej (NIA) o ochronę dóbr osobistych i zaprzestanie rozpowszechniania nieprawdziwych informacji na temat aplikacji ReceptaGemini.pl. Jak można przeczytać w pozwie, Naczelna Izba Aptekarska w sposób rażący naruszyła wizerunek Spółki rozpowszechniając w Internecie, wśród dziennikarzy i w materiałach przekazywanych organom administracji publicznej, nieprawdziwe i wprowadzające w błąd informacje na temat działania aplikacji ReceptaGemini.pl.

reklama
Lek w Polsce - czasopismo

ISSN: 1231-028X

IC: 63.85 pkt

Edukacja: 5 pkt

reklama
Producenci informują
więcej »
reklama
reklama

Na skróty

Informacje

 

Copyright © Medyk sp. z o.o

Strona przeznaczona dla specjalistów - osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi. Strona używa pliki cookies, w celu polepszenia użyteczności i funkcjonalności oraz w celach statystycznych. Korzystając ze strony potwierdzasz swoje uprawnienia oraz wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności. OK