dr Wojciech Łuszczyna
Redaktor Naczelny

  • Profesor dr hab. Iwona Wawer - Przewodnicząca Rady Naukowej

  • Piotr Doroba - Dyrektor Naczelny Wydawnictwa Medyk

  • Elżbieta Nurzyńska - Główna Księgowa

  • Alicja Paciorek-Kolbus - Sekretarz Wydawnictwa

  • Monika Strzałkowska - Kierownik Działu Reklamy

  • Aleksandra Peczko - Redakcja techniczna

  • Aleksander Doroba - Promocja Zdrowia, Social Media


Redakcja

Warszawska 31, 05-092 Łomianki
Tel. +48 22 666 43 32; +48 664 04 51; 502 365 913

ISSN 1231-028X
E-ISSN 2353-8597

Wydawca

Wydawnictwo naukowe Medyk Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Warszawa ul. 01-360 Człuchowska 66

ID 41600

NIP 5260204920 | REGON 006218770 | KRS 000099179

www.medyk.com.pl

Copyright © Medyk sp. z o.o