• Posiadamy rozbudowane i aktualizowane bazy danych: aptek, gabinetów lekarskich, placówek medycznych - NZOZ i ZOZ.
  • Realizujemy usługi w dwóch płaszczyznach: wysyłka elektroniczna – e-mailing, wysyłka pocztowa – tradycyjna Poczta Polska.
  • Zapewniamy poufność oraz pełną ochronę przetwarzanych danych osobowych, w szczególności zabezpieczając te dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym. Nasze usługi wykonujemy zgodnie z wymogami ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

  • Oferujemy przygotowanie spersonalizowango wydania czasopisma, książki, monografii.
  • Reprintu artykułu naukowego z naszych czasopism.

  • Wsparcie w przygotowaniu i wydaniu medycznej monografii lub publikacji naukowej
  • Druk i skład dowolnej publikacji.

Przygotowujemy indywidualne materiały audio-video
  • Wywiady audio-video.
  • Audiobooki.
  • Inne materiały cyfrowe.

Wydawnictwo naukowe Medyk Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Redakcja: 05-092 Łomianki ul. Warszawska 31

NIP 526-020-49-20 | REGON 006218770 | KRS 0000099179

Tel. 22 666 43 32 ; 22 664 04 51 ; 801 554 542Copyright © Medyk sp. z o.o