Niniejszy regulamin określa właściciela, cele, redakcję, administratora, a także prawa i obowiązki Użytkowników, zasady dostępu oraz ramowe warunki korzystania ze strony internetowej LekwPolsce.pl zwanej dalej Portalem LEK

1. Definicje

 • Prenumerata – subskrypcja wybranego czasopisma na określony okres.

 • Portal – strona internetowa https://www.LekwPolsce.pl wraz ze wszystkimi jej podstronami.

 • Redakcja – zespół osób zarządzający treścią czasopisma i portalu.

 • Rada Naukowa – zespół osób opiniujący treści i zawartość czasopisma i portalu.

 • Prenumerator – osoba fizyczna, prawna, jednostka edukacyjna, która zamówiła prenumeratę czasopisma.

 • Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca aktywne konto w portalu.

 • Znak © – Copyright oznacza zastrzeżenie wszelkich praw autorskich.

 • Umieszczenie znaków C P przy artykule oznacza możliwość jego dalszego rozpowszechniania po uiszczeniu opłaty licencyjnej.

 • Umieszczenie znaków CC BY-NC-ND 4.0 przy artykule umożliwia ponownemu użytkownikowi kopiowanie i rozpowszechnianie materiału wyłącznie w niedostosowanej formie, wyłącznie do celów niekomercyjnych i tylko pod warunkiem podania autorstwa twórcy.

 • Wydawca – Medyk Sp. z o. o. NIP 5260204920, REGON 006218770, z siedziba w Warszawie ul. Człuchowska 66 01-360 Warszawa.

 • Adres redakcja – 05-092 Łomianki ul. Warszawska 31.

2. Ogólne informacje

 • Celem czasopisma i portalu jest propagowanie i rozwijanie wiarygodnego oraz aktualnego źródła fachowej wiedzy z zakresu nauk medyczno-farmaceutycznych.

 • Czasopismo i portal przeznaczony jest dla specjalistów: lekarzy, farmaceutów, techników farmaceutycznych, pracowników służy zdrowia, pracowników naukowych oraz firm farmaceutycznych oraz hurtowni, studentów uniwersytetów medycznych i szkół medycznych.

 • Wydawca i administrator danych osobowych portalu zobowiązują się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych osobowych prenumeratorów i użytkowników.

 • Wydawca portalu zastrzega sobie prawo ograniczenia niektórych treści i reklam wyłącznie dla określonych grup zawodowych i aktywnych prenumeratorów czasopism wydawnictwa Medyk Sp. z o.o.

 • Zgodnie z prawem farmaceutycznym reklama produktów leczniczych dostępnych wyłącznie na podstawie recepty lekarskiej kierowana jest do osób uprawnionych do wystawiania i obrotu produktami leczniczymi.

 • Publikowane na stronach portalu informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 • Wydawca nie bierze odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń zamieszczanych w portalu.

 • Wydawca zastrzega, iż czasopismo „Lek w Polsce” oraz strona internetowa – lekwpolsce.pl ma charakter informacyjny, a nie konsultacyjny.

 • Informacje zawarte w czasopiśmie i na stronie internetowej podlegają konsultacji merytorycznej. Jednak zarówno redakcja, autorzy, konsultanci, jak i Wydawca oraz Wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za błędy i szkody wynikające z zastosowania informacji zawartych w czasopiśmie „Lek w Polsce” i na stronie internetowej LekwPolsce.pl .

 • Wydawca dokłada wszelkich starań, aby portal lekwpolsce.pl był wolny od złośliwego oprogramowania, a treści i narzędzia na stronie internetowej były dostępne nieprzerwanie i funkcjonowały prawidłowo.

 • Wydawca i administrator danych osobowych nie odpowiada za działania osób trzecich obsługujących system informatyczny serwisu, jak również za szkody powstałe na skutek ingerencji osób trzecich w transmisję danych przez Internet, w szczególności na skutek zmiany lub zniekształcenia informacji znajdujących się w serwisie, a także na skutek przedostania się do systemu informatycznego użytkownika wirusów. Otrzymując dostęp do niniejszych stron użytkownik przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez Internet mogą nie być pozbawione ingerencji osób trzecich i nie mają charakteru poufnego.

 • Wszelkie treści zamieszczone w czasopiśmie "Lek w Polsce" oraz w portalu lekwpolsce.pl podlegają prawu autorskiemu, wszelkie kopiowanie dowolnymi metodami jest zabronione.

 • Rejestracja Użytkownika na stronie lekwpolsce.pl wymaga akceptacji niniejszego regulaminu oraz wyrażenia zgody na zapisanie podanych danych do bazy w celach realizacji usługi oraz procesu rejestracji.

 • Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883) administratorem danych osobowych jest Medyk sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Człuchowska 66 NIP 5260204920, Regon 006218770. Użytkownik ma możliwość kontroli i wglądu do przetwarzanych danych osobowych.

3. Zasady korzystania z portalu „LekwPolsce.pl”

 • Korzystanie z portalu jest nieodpłatne.

 • Zarejestrowanym użytkownikiem portalu może być wyłącznie osoba fizyczna.

 • Zarejestrowany użytkownik uzyskuje dostęp do dodatkowych opcji i funkcji portalu.

 • Użytkownik będący prenumeratorem czasopisma "Lek w Polsce" uzyskuje dostep w portalu do aktualnych i archiwalnych numerów czasopisma.

 • Odblokowanie wszytkich funkcji portalu wymaga podania przez użytkownika grupy zawodowej lub zatwierdzenia oświadczenia że jestem lekarzem, farmaceutą lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze lub podania nr PWZ.

 • Login i hasło do portalu powinny być chronione przed dostępem osób trzecich.

 • Użytkownik portalu nie może kopiować, pobierać i drukować części/fragmentów artykułów w celach komercyjnych.

 • Użytkownik portalu nie może przekazywać osobom trzecim udostępnionych wersji cyfrowych czasopisma.

 • Wszelkie kopiowanie i rozpowszechnianie dowolną techniką pobranych plików bez zgody Wydawcy w celach komercyjnych jest zabronione.

 • Użytkownik rejestrując się, wyraża zgodę na przetwarzanie zapisanych danych osobowych zgodnie z obowiązującą Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

 • Prenumeratorom oraz użytkownikom portalu przysługuje prawo aktualizacji i usunięcia swoich danych osobowych, można tego dokonać, modyfikując swoją kartę rejestracyjną lub wysyłając zgłoszenie listownie (listem tradycyjnym lub pocztą elektroniczną) na adres Wydawcy.

4. Rejestracja konta w portalu

 • Rejestracji konta użytkownika dokonuje osoba fizyczna poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie lekwpolsce.pl

 • Użytkownik uzyskuje dostęp do konta po rejestracji.

 • W toku rejestracji konieczne jest podanie wszystkich danych wskazanych w formularzu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych na potrzeby korzystania z portalu.

 • W ramach rejestracji Użytkownik podaje imię, nazwisko i adres e-mail oraz wybiera hasło, dodatkowo wybiera grupę zawodową i podaje nr PWZ oraz nr swojego telefonu, nr prenumeratora czasopism wydawnictwa Medyk oraz adres do korespondencji.

 • W celu aktywacji konta użytkownik musi potwierdzić swój adres e-mail klikając w link aktywacyjny przesłany na podany podczas rejstracji adres e-mail.

 • Rejestracja Konta na jednej ze stron wydawcy www.lekwpolsce.pl lub gabinetprywatny.pl oznacza równocześną rejestrację umożliwiającą dostęp do obu portali.

 • Wydawca zastrzega sobie prawo weryfikacji podanych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym użytkownika poprzez sprawdzenie w bazach Naczelnej Izby Lekarskiej lub Naczelnej Izbie Aptekarskiej.

 • Wprowadzone dane powinny być zgodne z prawdą oraz aktualizowane w razie ich zmiany.

 • Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym, że zapoznał się z regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.

 • W chwili umożliwienia Użytkownikowi dostępu do konta, pomiędzy wydawcą a użytkownikiem zostaje, na czas nieoznaczony, zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca konta.

 • Użytkownik nie może udostępniać loginu i hasła do konta osobom trzecim ani wykorzystywać go w programach automatycznie wykonujących operacje na portalu.

 • Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Czytaj więcej – Polityka prywatności www.medyk.com.pl.

5. Prawa wydawcy portalu

 • Wydawca, redakcja portalu i czasopisma zastrzegają sobie prawo do: zmiany niniejszego regulaminu, edycji, usunięcia, zmiany wyglądu i/lub treści albo zmiany sposobu działania portalu oraz udostępnianych funkcjonalności bez podania przyczyny, odmowy rejestracji użytkownika bez podania przyczyny, częściowego lub całkowitego ograniczenia dostępu do portalu użytkownikowi w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu lub działań nieujętych w regulaminie, lecz naruszających jego ducha, usunięcia użytkownika z bazy danych w przypadku, gdy konto dostępowe do portalu nie jest wykorzystywane przez co najmniej 48 miesięce lub jest używane niezgodnie z zasadami niniejszego regulaminu.

6. Ochrona prywatności i danych osobowych

7. Regulamin korzystania z publikacji i serwisów prasowych

 • "Gabinet Prywatny" oraz "Lek w Polsce" jest nazwą i znakiem towarowym chronionym prawem będącym własnością Medyk Sp. z o.o. NIP 5260204920 Używanie tej nazwy i/lub znaku wymaga zgody pisemnej Wydawcy.

 • Zabronione jest kopiowanie, przesyłanie zasobów strony internetowej lekwpolsce bez pisemnej zgody Wydawcy.

 • Zabronione jest udostępnianie w innych miejscach sieci Internet oraz rozpowszechnianie za pomocą innych nośników informacji (papierowych, elektronicznych, audiowizualnych i in.) materiałów publikowanych na łamach strony internetowej LekwPolsce.pl bez uprzedniej, pisemnej zgody Wydawcy.

 • Wyjątek stanowią informacje zawarte w dziale aktualności, publikowanie ich w jakichkolwiek materiałach jest dozwolone w przypadku podania jako źródła nazwy serwisu w postaci „LekwPolsce.pl” bądź "https://LekwPolsce.pl". Jeśli materiał publikowany jest w Internecie, należy również umieścić link do portalu LekwPolsce.pl

 • Redakcja, publikując jakiekolwiek materiały w czasopiśmie lub w portalu na podstawie informacji zamieszczanych w innych źródłach, zawsze podaje źródło informacji.

 • Jeśli jakikolwiek wydawca (bądź podmiot mający prawa do materiałów, na które redakcja portalu się powołuje) poinformuje nas, że nie chce aby redakcja czasopisma lub portal powoływała się na materiały przez niego publikowane, zostaną one bezzwłocznie usunięte, redakcja nie będzie również powoływać się na nie w przyszłości.

 • Regulamin korzystania z publikacji i serwisów prasowych wydawnictwa Medyk Sp.z o.o.

8. Znaki towarowe i handlowe

 • Wszelkie nazwy handlowe, logotypy oraz inne zastrzeżone znaki graficzne pojawiające się w materiałach udostępnianych przez portal LekwPolsce.pl lub zamieszczone w czasopiśmie „Lek w Polsce” zostały użyte za zgodą właściciela lub wyłącznie w celu identyfikacji podmiotu odpowiedzialnego.

9. Ustalenia końcowe

 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Farmaceutycznego.

 • Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego regulaminu będą rozpatrywane indywidualnie.

 • Każdy zarejestrowany użytkownik portalu LekwPolsce.pl potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.

 • Problemy techniczne, naruszenia oraz sugestie związane z portalem lekwpolsce.pl należy zgłaszać na adres e-mail bok@lekwpolsce.pl lub dzwoniąc na nr tel. +48 22 666 43 32 lub infolinię 801-55-45-42.

 • Administratorem portalu jest Medyk Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie adres redakcji: 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 31, NIP 526-020-49-20, tel 22 666 43 32.

  REGULAMIN USŁUGI PRENUMERATY CZASOPISM NAUKOWYCH

  A. Informacje ogólne

  1. Niniejszy regulamin określa zasady zamawiania zakupu oraz wysyłki prenumeraty tradycyjnej i cyfrowej czasopism wydawanych przez wydawnictwo naukowe Medyk sp. z o. o. NIP 5260204920 Regon 006218770 – zwanej dalej Wydawcą, w tym prawa oraz obowiązki Zamawiającego i Wydawcy, warunki zawierania i rozwiązywania umów o prenumeratę, odstąpienia od umowy, tryb postępowania reklamacyjnego oraz zasady ochrony danych osobowych. Ma zastosowanie dla wszystkich Zamawiających prenumeratę poprzez:

  • strony internetowe Wydawcy: www.lekwpolsce.pl, www.gabinetprywatny.pl, www.medyk.com.pl, sklep.medyk.com.pl

  • drogę mailową pod adresem prenumerata@medyk.com.pl lub *@medyk.com.pl

  • telefonicznie pod numerem +48 22 666 43 32 | 801 554 542

  • listownie na adres redakcji 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 31.

  • 2. Każdy Zamawiający jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem i przestrzegania jego postanowień.

   3. Użyte w niniejszym regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

   • Wydawca – oznacza Medyk sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Człuchowska 66, 01-360 Warszawa.

   • Redakcja 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 31.

   • Regulamin – oznacza niniejszy dokument.

   • Prenumerata – usługa sprzedaży i wysyłki czasopism naukowych w wersji tradycyjnej i cyfrowej, świadczona przez Wydawcę na rzecz Zamawiającego na podstawie regulaminu.

   • Serwisy internetowe – strony internetowe administrowane przez Wydawcę.

   • Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zamawiająca, opłacająca i korzystająca z Prenumeraty według niniejszego regulaminu.

   • B. Zamówienia prenumeraty

    1. Zamówienie prenumeraty odbywa się w formie umowy o prenumeratę zawieranej na odległość pomiędzy Zamawiającym a Wydawcą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy o reklamie produktów leczniczych.

    2. Czasopisma naukowe Wydawcy przeznaczone są dla specjalistów lekarzy i farmaceutów.

    3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione w niniejszym regulaminie.

    4. Wydawca udostępnia czasopisma w prenumeracie rocznej lub półrocznej. Prenumerata może być rozpoczęta w dowolnym momencie i obejmuje kolejne wydania zgodnie z ofertą Wydawcy obowiązującą w dniu złożenia zamówienia.

    5. W zamówieniu prenumeraty należy podać formę prenumeraty (tradycyjna lub cyfrowa), tytuł czasopisma, rodzaj prenumeraty (krajowa lub zagraniczna) oraz chęć otrzymania faktury VAT (należy podać nr NIP), a następnie należy podać w sposób kompletny i zgodny z prawdą dane Zamawiającego, w tym dane adresowe do wysyłki, nr PWZ, dane kontaktowe – adres mailowy i numer telefonu oraz formę zapłaty – przelew przedpłata.

    6. Po złożeniu prawidłowego zamówienia Wydawca przekazuje Zamawiającemu potwierdzenie przyjęcia zamówienia – fakturę albo paragon w formie papierowej lub elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego w procesie zamówienia.

    7. Potwierdzenie zawiera specyfikacje zamówienia oraz numer zamówienia nadany przez system informatyczny Wydawcy.

    8. Zamawiający składając zamówienie oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i akceptuje jego postanowienia oraz wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji usługi prenumeraty.

    9. Wydawca zastrzega sobie prawo do korzystania z podanego przez Zamawiającego numeru telefonu oraz adresu e-mail do komunikacji z Zamawiającym w celach związanych z realizacją złożonego zamówienia.

    10. Zamawiający jest uprawniony do aktualizacji danych niezbędnych do realizacji zamówienia i niezwłocznego informowania Wydawcy o każdorazowej zmianie tych danych, które mają wpływ na prawidłową realizację zamówienia. Zmiany powinny być przesłane mailem na adres: bok@medyk.com.pl lub prenumerata@medyk.com.pl z podaniem imienia, nazwiska, danych adresowych oraz nr prenumeratora – jeśli jest znany.

    11. Warunkiem realizacji zamówienia jest opłacenie zamówienia.

    C. Ceny prenumeraty i płatności

    1. Ceny prenumeraty czasopism podawane są w publikacjach oraz na stronach internetowych Wydawcy i są cenami wyrażonymi w złotych polskich, w które wliczony jest podatek VAT.

    2. Ceny podawane na stronach internetowych i w publikacjach są wiążące w chwili złożenia przez Zamawiającego zamówienia.

    3. Koszt dostawy zamówienia pod wskazany przez Zamawiającego adres w Polsce jest zawarty w cenie prenumeraty. Koszt wysyłki prenumeraty zagranicznej kalkulowany jest indywidualnie zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej.

    4. Zamawiający dokonuje płatności za zamówioną przez siebie prenumeratę przelewem bankowym, elektronicznym lub kartą kredytową poprzez system płatności elektronicznych, lub przekazem pocztowym na rachunek bankowy Wydawcy: PKO BP SA nr 16 1020 1185 0000 4002 0088 9766, odbiorca przelewu: Medyk sp. z o. o. Warszawa NIP 5260204920.

    5. W tytule przelewu Zamawiający jest zobowiązany podać swoje dokładne dane lub numer zamówienia. Brak wskazania w tytule przelewu danych Zamawiające lub numeru zamówienia może spowodować wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub uniemożliwić jego realizację.

    6. Wydawca wystawia Zamawiającemu prenumeratę dokument sprzedaży: paragon lub fakturę.

    7. Brak zaksięgowania wpłaty za zamówioną prenumeratę na rachunku Wydawcy w terminie 30 dni od złożenia zamówienia powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.

    8. Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie prenumeraty czasopism, w szczególności w zakresie ceny.

    9. Zamówienia prenumeraty złożone przed datą wejścia w życie zmiany będą realizowane na dotychczasowych warunkach.

    D. Dostawa prenumeraty i koszty wysyłki

    1. Wysyłka egzemplarzy czasopism prawidłowo zamówionych w prenumeracie odbywa się po opłaceniu prenumeraty przez Zamawiającego i zgodnie z harmonogramem wydawniczym wybranego przez Zamawiającego czasopisma.

    2. Zamówione egzemplarze w prenumeracie tradycyjnej są dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej pod wskazany w zamówieniu adres pocztowy.

    3. Egzemplarze cyfrowe dostarczane są na podany przez Zamawiającego adres e-mail.

    4. Deklarowany przez Pocztę Polską czas dostawy przesyłki firmowej w dostawie krajowej wynosi do 7 dni roboczych i jest to termin przewidywany. W dostawie zagranicznej czas ten wynosi min. 14 dni.

    5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez działania lub zaniechania operatora pocztowego Poczta Polska, za pośrednictwem której wysyłana jest prenumerata.

    6. Zamówienie prenumeraty oznacza zgodę na określony powyżej sposób dostawy.

    E. Odstąpienie od umowy

    1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy o prenumeratę zawartej z Wydawcą w terminie 14 dni, bez podania przyczyny odstąpienia.

    2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być wysłane: drogą mailową na adres bok@medyk.com.pl lub listem poleconym na adres Wydawcy.

    3. Oświadczenie wysłane droga mailową powinno być wysłane z adresu e-mail, który figuruje w zamówieniu prenumeraty oraz zawierać numer zamówienia i dane Zamawiającego.

    4. Zwrot należności wynikających z odstąpienia od umowy prenumeraty następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

    F. Czas trwania umowy

    1. Umowa o prenumeratę jest zawierana na czas określony równy okresowi prenumeraty czasopisma wybranego przez Zamawiającego w formularzu zamówienia.

    G. Reklamacje

    1. Reklamacje dotyczące realizacji prenumeraty i zakupionych w prenumeracie czasopism, w tym niezgodności z zamówieniem powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres e-mail: bok@medyk.com.pl lub listem poleconym na adres Wydawcy.

    2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, adres Zamawiającego, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz numer zamówienia.

    3. W przypadku reklamacji dotyczącej wady egzemplarza czasopisma do reklamacji powinien być dołączony ponadto uszkodzony egzemplarz.

    4. Reklamacje dotyczące opóźnień w dostawie prenumerowanych egzemplarzy lub nieotrzymania czasopisma w prenumeracie mogą być zgłaszane również w formie telefonicznej: +48 22 666 43 32

    5. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Wydawcę w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania, a decyzje Wydawcy odnośnie do reklamacji wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego lub, w przypadku braku adresu e-mail, listownie na adres korespondencyjny Zamawiającego podany w reklamacji.

    6. Decyzja Wydawcy co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyklucza prawa osoby zgłaszającej reklamację do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

    H. Ochrona danych osobowych

    1. Składając zamówienie Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie przez Wydawcę swoich danych osobowych, niezbędnych do realizacji i obsługi zamówienia.

    2. Zamawiający oświadcza, iż wyraża zgodę na otrzymywanie od Wydawcy informacji związanych z realizacją prenumeraty, w tym informacji o wysyłce oraz podziękowania za prenumeratę, m.in. na udostępniony adres e-mail lub w formie tradycyjnej.

    3. W przypadku realizacji płatności elektronicznej ze strony internetowej Wydawcy, dane osobowe Zamawiającego udostępnione będą wybranemu operatorowi płatności elektronicznych.

    4. Dane osobowe Zamawiającego, w przypadku zamówienia i opłacenia prenumeraty, będą przechowywane przez Wydawcę przez 5 lat od początku roku następującego po roku, w którym prenumerata zostały ostatecznie zakończona lub w uzasadnionych przypadkach trwale w związku z uzasadnionym interesem Wydawcy.

    5. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na podstawie przepisów prawa, a w pozostałych przypadkach dobrowolne.

    6. Administratorem danych osobowych jest Wydawca – Medyk sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 31.

    7. Zamawiającemu przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

    8. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych będzie dokonywana zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L. 119 z 4.05.2016 r.)

    I. Postanowienia końcowe

    1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego, Prawa Farmaceutycznego, oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta.

    2. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Zamawiającego (chyba że zmiany wynikają z obowiązujących przepisów prawa).

    3. Do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian zastosowania mają dotychczasowe postanowienia regulaminu.

    4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej.

    Medyk sp. z o.o. NIP 5260204920

REGULAMIN BEZPŁATNEJ PRENUMERATY EDU

DLA PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH ORAZ STUDENTÓW UCZELNI MEDYCZNYCH

I. Informacje ogólne

1. Organizatorem promocji jest Medyk sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Człuchowska 66 KRS: 0000099179 | NIP 526-020-49-20 | REGON 006218770 | Kapitał 55000PLN adres redakcji 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 31.

2. Do promocji mają zastosowanie postanowienia ogólne regulaminu świadczenia usługi prenumeraty oraz postanowienia niniejszego Regulaminu Bezpłatnej Prenumeraty EDU. W razie rozbieżności pomiędzy postanowieniami w/w regulaminów zastosowanie mają postanowienia niniejszego regulaminu promocji.

3. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o bezpłatnej prenumeracie edu dla pracowników naukowych oraz studentów uczelni medycznych rozumie się przez to bezpłatną prenumeratę cyfrową czasopisma „Lek w Polsce” i „Gabinet Prywatny”.

4. Regulamin ma zastosowanie dla użytkowników portali internetowych wydawcy: www.lekwpolsce.pl | www.gabinetprywatny.pl

5. Promocja trwa od 1 lipca 2023 roku do odwołania i skierowana jest do pracowników naukowych oraz studentów uczelni medycznych w Polsce posiadających aktywne konto e-mail w domenie: edu.pl, umed.wroc.pl, umlub.pl, cm.umk.pl, umed.lodz.pl, umlub.pl, którzy założą konto w portalu wydawcy i zamówią prenumeratę.

6. Celem promocji bezpłatnej prenumeraty edu jest otwarty i wolny dostęp do treści naukowych!

II. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać bezpłatną prenumeratę

1. Warunkiem otrzymania bezpłatnej prenumeraty jest:

 • założenie i utrzymanie aktywnego konta użytkownika na stronie internetowej – lekwpolsce.pl lub gabinetprywatny.pl
 • aktywny status pracownika naukowego lub studenta na dowolnej uczelni medycznej w Polsce
 • posiadanie konta e-mail w domenie edu.pl, umed.wroc.pl, umlub.pl, cm.umk.pl, umed.lodz.pl, umlub.pl
 • zamówienie wybranych tytułów czasopism do prenumeraty edu
 • potwierdzenie założenia dyspozycji w wiadomości przesłanej na podany adres e-mail.
 • okresowe, nie częściej niż raz w roku, potwierdzanie swojego statusu w wiadomości e-mail.
 • 2. Wydawca po prawidłowej aktywacji zapisze zamawianą prenumeratę cyfrową wybranego czasopisma.

  3. Okres subskrypcji prenumeraty wygasa w momencie rezygnacji przez użytkownika lub w momencie utraty dostępu do podanego konta e-mail.

  III. Prawa i obowiązki

  1. Wydawca zastrzega sobie prawo do korzystania z podanego przez użytkownika adresu e-mail do komunikacji w celach związanych z realizacją złożonego zamówienia.

  2. Użytkownik jest uprawniony do aktualizacji danych niezbędnych do realizacji usługi i niezwłocznego informowania wydawcy o każdorazowej zmianie tych danych, które mają wpływ na prawidłową realizację usługi. Zmiany powinny być aktualizowane na koncie użytkownika lub przesłane na adres: bok@medyk.com.pl, z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu e-mail.

  3. Zgodnie z ustawą o Prawie Farmaceutycznym materiały oraz czasopisma zawierające reklamy leków Rx przeznaczone są wyłącznie dla osób uprawionych.

  4. Wydawca zastrzega sobie możliwość weryfikacji podanych danych osobowych i oświadczenia w tym nr PWZ.

  IV. Rezygnacja z prenumeraty oraz zamknięcie konta

  1. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zrezygnować z bezpłatnej prenumeraty wybranych czasopism oraz zamknąć swoje konto pisząc na adres prenumerata@medyk.com.pl

  2. Powiadomienie o potwierdzeniu zamknięcia konta zostanie wysłane na adres e-mail powiązany z kontem lub w formie wiadomości tekstowej na podany nr telefonu.

  3. Jeśli masz trudności z zalogowaniem się na konto, które chcesz zamknąć, napisz do nas bok@medyk.com.pl

  4. Aby zweryfikować żądanie zamknięcia konta, musisz potwierdzić to w ciągu 7 dni.

  5. Po zamknięciu konta dostęp do niego zostanie nieodwracalnie utracony, a jego przywrócenie nie będzie możliwe.

  6. Jeśli później zechcesz ponownie skorzystać z usług, które wymagają posiadania konta, konieczne będzie utworzenie nowego konta.

  V. Czas trwania umowy

  1. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony, do czasu posiadania aktywnego konta w portalu internetowym wydawcy pod warunkiem okresowej weryfikacji podanego adresu e-mail.

  2. Wydawca ma prawo wypowiedzieć umowę bezpłatnej prenumeraty w dowolnym terminie.

  VI. Reklamacje

  1. Wszelkie reklamacje dotyczące braku możliwości zalogowania, pobrania materiałów, opóźnień w dostawie prenumerowanych egzemplarzy lub nieotrzymania czasopisma oraz materiałów i egzemplarzy przeznaczonych dla osób uprawionych mogą być zgłaszane w formie elektronicznej na adres prenumerata@medyk.com.pl lub pod numerem telefonu +48 22 666-43-32.

  2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, adres e-mail użytkownika oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

  VII. Ochrona danych osobowych

  1. Składając zamówienie użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez wydawcę swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji i obsługi zamówienia.

  2. Użytkownik oświadcza, iż wyraża zgodę na otrzymywanie od wydawcy informacji związanych z realizacją prenumeraty, w tym informacji o wysyłce oraz podziękowania za prenumeratę, m.in. na udostępniony przez siebie adres e-mail lub w formie tradycyjnej.

  3. W przypadku realizacji płatności elektronicznej ze strony internetowej wydawcy, dane osobowe użytkownika udostępnione będą wybranemu operatorowi płatności elektronicznych.

  4. Dane osobowe użytkownika, w przypadku zamówienia i opłacenia prenumeraty, będą przechowywane przez wydawcę przez 5 lat od początku roku następującego po roku, w którym prenumerata została ostatecznie zakończona lub w uzasadnionych przypadkach trwale w związku z uzasadnionym interesem wydawcy.

  5. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na podstawie przepisów prawa, a w pozostałych przypadkach dobrowolne.

  6. Administratorem danych osobowych jest wydawca – Medyk sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 31.

  7. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

  8. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych będzie dokonywana zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L. 119 z 4.05.2016 r.)

  VIII. Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz Prawa Farmaceutycznego.

  2. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, pod warunkiem że nie naruszy to już nabytych praw Użytkownika (chyba że zmiany wynikają z obowiązujących przepisów prawa). Do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian zastosowania mają dotychczasowe postanowienia regulaminu.

  3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej.

  Medyk sp. z o.o. NIP 5260204920

reklama Baner_prawy_ZALOGU-SIE
reklama reutter_nowe
Info
reklama STAN PRZEDCUKRZYCOWY_XL
reklama 100 PRZEPISÓW DLA DIABETYKÓW_S

Copyright © Medyk sp. z o.o