2023-11-14 Aktualności

W Polsce ponad 3 mln osób zmaga się z cukrzycą, a prognozy wskazują, że chorych będzie przybywało. Światowy Dzień Cukrzycy obchodzony jest 14 listopada, w rocznicę urodzin odkrywcy insuliny, Fredericka Bantinga. Święto zostało ustanowione przez Międzynarodową Federację Diabetologiczną przy wsparciu organizacji pacjentów oraz licznych ekspertów. Tegorocznym obchodom Światowego Dnia Cukrzycy towarzyszy hasło Cukrzyca: znaj ryzyko, bądź odpowiedzialny!

Jak wskazują dane, 1 na 10 dorosłych osób na świecie choruje na cukrzycę, z czego ok. 90% z nich ma rozpoznaną cukrzycę typu 2. W Polsce tę chorobę diagnozuje się u coraz młodszych osób.

Rozwój medycyny spowodował, że mamy możliwości realizowania wczesnej diagnostyki samej cukrzycy oraz chorób wynikających z powikłań cukrzycowych.

 Kluczową rolą organizacji pacjentów jest edukacja szerokiego grona społeczeństwa na temat cukrzycy oraz jej powikłań i skutków. To bardzo groźna choroba, której nie wolno ignorować ani bagatelizować. Ruch, zdrowe odżywianie, ale także dostępność do nowoczesnych terapii – to wszystko wpisuje się w tegoroczne hasło „Cukrzyca: znaj ryzyko, bądź odpowiedzialny!” – podkreśla Anna Śliwińska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. – Obserwujemy ogromny skok, jeśli chodzi o refundowane terapie, ale także wiemy, że nie wszystkie leki są obecnie dostępne dla wszystkich pacjentów. Czekamy aż flozyny powrócą na listy refundacyjne, bo wiemy, że w całościowy sposób zabezpieczają pacjentów w 3 wskazaniach: cukrzycy, niewydolności serca oraz w przewlekłej chorobie nerek.

Bądź odpowiedzialny w tegorocznym haśle to także korzystanie z pomocy osób trzecich: pielęgniarek diabetologicznych, diabetologów czy poradni, w których zostaniemy otoczeni całościową opieką. Regularna kontrola choroby pozwala na uniknięcie jej najgroźniejszych powikłań i wpływa na lepsze życie z cukrzycą.

Cukrzyca typu 1

  • Zwana jest także cukrzycą młodzieńczą, gdyż jej pierwsze objawy występują właśnie u dzieci, młodzieży lub młodych dorosłych, jednak choroba utrzymuje się do końca życia. Szczyty zachorowania można zauważyć u dzieci między 10. a 16. r.ż oraz rzadziej między 16 a 30 r.ż.
  • Nieznane są dokładne przyczyny rozwoju choroby – wskazuje się na uwarunkowania genetyczne oraz uszkodzenie trzustki w wyniku niszczenia komórek beta, które są odpowiedzialne za produkcję insuliny.
  • Objawy zazwyczaj występują nagle, często można zauważyć nadmierne spożywanie płynów, wzmożone oddawanie moczu, znaczną utratę masy ciała oraz męczliwość i senność.

Cukrzyca typu 2

  • To najczęściej występujący na świecie typ cukrzycy. Na jej rozwój mają wpływ dwa czynniki: genetyczny (czyli niemodyfikowalny) oraz otyłość związana ze stylem życia (jako czynnik modyfikowalny). Zwykle dotyczy osób dojrzałych i starszych.
  • Choroba postępuje stopniowo, co ma związek z produkcją i wydzielaniem insuliny oraz insulinoopornością, czyli nadmierną pracą trzustki, a w późniejszym przebiegu z upośledzeniem jej funkcji.
  • Na początku choroba nie daje objawów, dlatego kluczem do zdrowia są badania profilaktyczne – stężenia glukozy na czczo. Wraz z rozwojem choroby zauważa się wzmożone pragnienie, zmęczenie, częstsze infekcje, w tym układu moczowo-płciowego oraz trudno gojące się rany.

Cukrzyca typu 3

  • Ten typ cukrzycy zwany jest wtórnym, gdyż powstaje w wyniku chorób prowadzących do uszkodzenia trzustki lub insulinooporności.
  • Do rozwoju cukrzycy typu 3 dochodzi w wyniku przebytych chorób, takich jak: choroba Cushinga, problemy z drogami żółciowymi, przewlekłym zapaleniem trzustki oraz jej uszkodzeniem. Do najczęstszych przyczyn przewlekłego zapalenia trzustki należy długotrwałe nadużywanie alkoholu, przewlekła niewydolność nerek, nadczynność przytarczyc oraz palenie tytoniu.

 

Copyright © Medyk sp. z o.o