2024-06-19 Artykuł

Borelioza jest chorobą odkleszczową, wywoływaną przez bakterie Borellia burgdorferi. Ze względu na nieswoistość objawów jest trudna do diagnozowania. Bylica roczna może znaleźć zastosowanie jako element terapii boreliozy dzięki właściwościom przeciwzapalnym i immunostymulującym.

Zachorowania na choroby odkleszczowe charakteryzują się sezonowością. Najwięcej przypadków odnotowuje się wiosną oraz na początku lata (jest ciepło i wilgotno), choć obecnie ze względu ocieplenie klimatu (ciepła jesień) kleszcze mogą być aktywne nawet do listopada.

Borelioza znana jest również pod nazwą choroby z Lyme. Odnosi się ona do pochodzących z lat 70. opisów zapalenia stawów u dzieci oraz dorosłych, poprzedzonych zmianami skórnymi po ukąszeniu kleszcza, które wystąpiły w okolicach miasteczka Old Lyme (stan Connecticut) w USA. Grupa badaczy nie tylko opisała nową jednostkę chorobową, ale również ustaliła jej czynnik etiologiczny. Po ukąszeniu przez kleszcze Ixodes dammini chorzy zostali zakażeni nieznanym gatunkiem krętka. Szczegółowo krętki te zostały opisane w 1982 r. przez amerykańskiego bakteriologa i parazytologa Wilhelma „Willego” Burgdorfera, zajmującego się badaniami nad zoonozami (choroby odzwierzęce). Badacz wyizolował z przewodów pokarmowych kleszczy krętki wywołujące boreliozę, które od jego nazwiska nazwano Borrelia burgdorferi. W kolejnych badaniach wyizolowano je m.in. z krwi oraz płynu mózgowo-rdzeniowego osób chorych.

Copyright © Medyk sp. z o.o