2024-06-18 Artykuł

Artykuł omawia skuteczność ketoprofenu, niesteroidowego leku przeciwzapalnego, stosowanego miejscowo w łagodzeniu bólu związanego z różnymi schorzeniami, takimi jak urazy sportowe, zapalenie stawów czy ból kręgosłupa. Badania kliniczne potwierdzają jego efektywność w redukcji dolegliwości bólowych u dorosłych i dzieci w porównaniu do placebo oraz innych substancji terapeutycznych. Mechanizm działania ketoprofenu opiera się na hamowaniu enzymów COX-1 i COX-2 oraz redukcji produkcji prostaglandyn, co zmniejsza objawy zapalenia. Miejscowe stosowanie ketoprofenu pozwala na osiągnięcie wysokich stężeń leku w obszarze bólu przy minimalnym narażeniu ogólnoustrojowym, a to sprzyja skutecznemu łagodzeniu bólu. Dodatkowo artykuł podkreśla korzyści z zastosowania ketoprofenu miejscowo w leczeniu bólu związanego z zabiegami stomatologicznymi i ortodontycznymi.

W wielu przypadkach amatorskiego lub wyczynowego uprawienia sportu może dochodzić do urazów takich jak stłuczenia, skręcenia, naciągnięcia mięśni, ścięgien, a także innych urazów stawów. Często pacjenci z mniejszymi urazami nie wymagają konsultacji lekarskiej, jednakże dolegliwości bólowe skłaniają ich do zastosowanie leków przeciwbólowych. Ich wybór odbywa się na podstawie wcześniejszych doświadczeń, zaleceń farmaceuty lub informacji z reklam przeciwbólowych leków OTC. W poważniejszych przypadkach urazów sportowych, a także w schorzeniach przewlekłych, takich jak choroba zwyrodnieniowa stawów, reumatyzm pozastawowy, pacjenci zwykle nie decydują się na samodzielny wybór leków, lecz opierają się na zaleceniach lekarza.

Jednymi z najczęściej stosowanych leków w powyższych przypadkach należą niesteroidowe leki przeciwzapalne, które mogą być podawane per os lub aplikowane miejscowo. NLPZ szybko uwalniają pacjenta od dolegliwości bólowych, hamując przede wszystkim rozwój reakcji zapalnej.

Copyright © Medyk sp. z o.o