2023-10-26 Artykuł

Dolegliwości obejmujące przewód pokarmowy to bardzo częsta przypadłość w populacji. W związku ze złożonością organu, jakim jest układ trawienny, niekiedy trudno jest jednoznacznie określić, z jakim typem schorzenia mamy do czynienia. Nie zawsze bowiem ból brzucha oznaczać będzie poważniejsze problemy, jak chociażby zespół jelita nadwrażliwego. Należy jednak zdać sobie sprawę, że w sporej części przypadków tak może być. Jak zatem odróżnić „zwykły” ból brzucha od schorzenia, jakim jest jelito drażliwe?

Schorzenie, jakim jest zespół jelita nadwrażliwego (ang. Irritable bowel syndrome, IBS), nazywane jest także zespołem jelita drażliwego. Generalnie zaliczany jest do tzw. czynnościowych zaburzeń przewodu pokarmowego, co oznacza, że ma związek z funkcjonowaniem tego narządu. Co do zasady jest to choroba przewlekła i na obecną chwilę nieuleczalna. Pierwszy, dokładniejszy opis choroby został upubliczniony w roku 1962 i uwzględniał dwie różne formy choroby. Obecnie wiemy już, że klasyfikacja IBS jest znacznie szersza.

Zespół jelita nadwrażliwego w większości przypadków diagnozowany jest przed ukończeniem 50. r.ż. Dlatego też niekiedy nazywany jest chorobą wieku młodzieńczego, ponieważ pierwsze objawy najczęściej pojawiają się w drugiej i trzeciej dekadzie życia. Literatura fachowa jest zgodna co do tego, że zapoczątkowanie objawów w wieku starszym (po 50. r.ż.) jest nietypowe i dość rzadkie. 

Copyright © Medyk sp. z o.o