2023-10-24 Artykuł

Zarówno choroba przeziębieniowa, jak i grypa należą do najczęstszych schorzeń układu oddechowego oraz do najczęstszych przyczyn konsultacji lekarskich. Grypa jest chorobą wirusową dróg oddechowych; wzrost zachorowań przypada w miesiącach jesienno-zimowych. W rozpoznaniu grypy wskaźnikiem diagnostycznym o najwyższej trafności są trzy objawy: gorączka > 37,80C, kaszel, ostry początek choroby. W diagnostyce choroby przeziębieniowej i grypy nie należy zapominać o badaniach laboratoryjnych, zwłaszcza o markerach stanu zapalnego. Spośród wszystkich wskaźników tzw. ostrej fazy (CRP, OB, D-dimery, fibrynogen) w diagnostyce w ramach podstawowej opieki zdrowotnej kluczowe znaczenie mają morfologia i CRP. Jako ,,wstępne testy skrinigowe’’ w przypadku rozpoznawania zakażeń wirusem grypy stosuje się szybkie testy diagnostyczne płytkowe i kasetkowe.

Poza lekami przeciwwirusowymi w przebiegu grypy najczęściej konieczne jest stosowanie leków przeciwgorączkowych i niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Nie mają one wpływu na replikację wirusa grypy, łagodzą jednak objawy kliniczne.

Leczenie objawowe odgrywa znaczącą rolę  także w łagodzeniu objawów choroby przeziębieniowej. Zarówno w leczeniu choroby przeziębieniowej, jak i grypy istotne znaczenie ma stosowanie hipertonicznych roztworów wody morskiej (donosowo i w nebulizacji). Preparaty hipertoniczne wody morskiej stosuje się donosowo ze względu na ich działanie: obkurczające naczynia krwionośne, zmniejszające obrzęk błony śluzowej oraz  oczyszczające wydzielinę zalegającą w przewodach nosowych (zapobiegając jej wysychaniu). Natomiast hipertoniczne roztwory wody morskiej stosowane w nebulizacji przejawiają działanie mukoaktywne. Można je bezpiecznie stosować u kobiet w ciąży, dzieci oraz u osób starszych. Ze względu na swoje właściwości fizykochemiczne hipertoniczne roztwory wody morskiej w formie roztworów do nebulizacji nadają się do nebulizatorów pneumatycznych, ultradźwiękowych klasycznych oraz ultradźwiękowych siateczkowych.

Copyright © Medyk sp. z o.o