reklama ...
2022-09-26 ARTYKUŁ
Każdego roku w sezonie przeziębień i grypy obserwuje się wzrost zachorowań na wirusowe infekcje dróg oddechowych oraz inne choroby wirusowe. Podstawowym sposobem zapobiegania chorobom wirusowym są szczepienia. Nie zawsze jednak możliwe jest przyjęcie szczepienia bądź odporność po pewnym czasie wygasa. Wsparciem zarówno w zapobieganiu, jak i leczeniu mogą być liczne surowce roślinne.
2022-09-22 ARTYKUŁ
Problem wypadania włosów to powszechne zjawisko. Łysienie androgenowe bardzo często dotyka kobiety (zwłaszcza w okresie menopauzy), dlatego też rośnie zainteresowanie fitoterapią. Palma sabałowa (Serenoa repens) i śliwa afrykańska (Pygeum africanum) to rośliny o udokumentowanej skuteczności
w przypadku nadmiernego wypadania włosów.
2022-09-21 ARTYKUŁ
Wahania nastroju to powszechne zjawisko, zwłaszcza podczas menopauzy lub w trakcie zespołu napięcia przedmiesiączkowego (PMS). Szafran jest rośliną o udokumentowanym zastosowaniu w terapii zaburzeń nastroju czy depresji, również w przebiegu PMS i menopauzy. Mechanizm działania obejmuje układ serotoninergiczny.
2022-09-20 ARTYKUŁ
Problem suchej skóry (ang. xeroderma, xerosis) dotyczy osób o różnym typie skóry i wieku oraz różnych obszarów ciała. Zdrowy naskórek tworzy skuteczną barierę przepuszczalności, która ogranicza utratę wody z organizmu i zapobiega przenikaniu szkodliwych substancji drażniących i alergenów. Jednak w związku z występowaniem zarówno czynników egzogennych (np. klimat, środowisko, styl życia), jak i endogennych (np. leki, wahania hormonów, choroby narządów, naturalny proces starzenia) dochodzi do uszkodzenia bariery skórnej i utraty wody z warstwy rogowej naskórka (stratum corneum).
2022-09-19 ARTYKUŁ
Terapeutyczne przeciwciała monoklonalne, które chronią przed chorobą infekcyjną niezależnie od stanu immunologicznego i zapewniają szybką ochronę, są potencjalnymi opcjami w immunoprofilaktyce COVID-19. Niektóre kombinacje przeciwciał monoklonalnych są już dopuszczone do stosowania w trybie nagłym lub tymczasowym w profilaktyce, przed lub po zakażeniu COVID-19 albo do leczenia choroby o nasileniu łagodnym do umiarkowanego. Najnowsze dane dotyczące tixagevimabu/cilgavimabu potwierdzają zastosowanie pojedynczej dawki przeciwciał monoklonalnych w zapobieganiu objawowemu i ciężkiemu COVID-19.
2022-09-19

Niebezpieczne praktyki i szkody związane z lekami stanowią 50% wszystkich możliwych do uniknięcia szkód w opiece medycznej na całym świecie. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oszacowała koszty związane z błędami w stosowaniu leków na świecie na 41,4 mld euro rocznie, nie licząc utraconych zarobków i produktywności personelu medycznego. Leki mogą powodować poważne szkody, jeżeli są niewłaściwie przechowywane, przepisywane, wydawane, podawane lub jeśli są niewystarczająco monitorowane. W Unii Europejskiej, która liczy 447 mln mieszkańców, błędy w stosowaniu leków odpowiadają za 163 tys. zgonów rocznie.

2022-09-16

Zdrowie publiczne musiało w ciągu ostatnich lat zmierzyć się z wieloma wyzwaniami. W tym roku dodatkowo możemy spodziewać się szczególnie wysokiego odsetku współwystępowania zachorowań na COVID-19 oraz grypę, tzw. twindemii, która występowała m.in. w Australii czy Wielkiej Brytanii. Jednym z rozwiązań na zaistniałą sytuację okazało się zaangażowanie farmaceutów w akcje szczepień, już w sezonie 2021/2022. 15 września odbyła się gala „Bo pacjent jest najważniejszy – Gala ReFarmatorzy 2021/2022”, w ramach której nagrodzono farmaceutów najbardziej zaangażowanych w szczepienia przeciw COVID-19, grypie oraz przeglądy lekowe.

2022-09-15

Jak poinformował podczas konferencji Minister Zdrowia Adam Niedzielski, od 16 września rozpoczną się szczepienia przeciw COVID-19 drugą dawką przypominającą dla osób powyżej 12. r.ż., które przyjęły pierwszą dawkę przypominającą co najmniej 3 miesiące wcześniej. Do tej pory drugą dawkę przypominającą mogły przyjąć osoby powyżej 60. r.ż., a także wszystkie osoby po ukończeniu 12. r.ż., które mają zaburzoną odporność.

2022-09-14

Na krztusiec, ostrą zakaźną chorobę dróg oddechowych, można zachorować w każdym wieku, a nawet kilka razy w życiu. W Polsce ponad połowa przypadków krztuśca dotyczy osób powyżej 15. r.ż., a najwięcej w tej grupie chorują osoby jest w wieku 15-19 oraz 60-64 lata. Najskuteczniejszym sposobem zapobiegania krztuścowi są szczepienia, zalecane wszystkim dorosłym w postaci pojedynczej dawki przypominającej co 10 lat. 

2022-09-13

Sepsa zabija co 2,8 sekundy

Światowy Dzień Sepsy

Roczna liczba przypadków sepsy na świecie to prawie 50 mln. W zależności od kraju śmiertelność waha się od 15 do ponad 50%. W Polsce dokładnych danych nie ma, jednak liczbę przypadków szacuje się na ok. 50 tys. Z okazji Światowego Dnia Sepsy, który od 2012 r. obchodzony jest 13 września, o problemie sepsy mówi prof. Andrzej Kűbler, prezes Stowarzyszenia na rzecz Badania i Leczenia Sepsy „Pokonaj Sepsę”.

reklama ...
2022-09-13

Firma Moderna ogłosiła, że Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) Europejskiej Agencji Leków (EMA) wydał pozytywną opinię zalecającą udzielenie warunkowego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu preparatu Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1(mRNA-1273.214), kandydata na szczepionkę dwuwalentną nowej generacji, która zawiera mRNA-1273, oraz kandydata na szczepionkę ukierunkowaną na wariant omikron (BA.1), który budzi obawy. Po uzyskaniu pozytywnej opinii CHMP Komisja Europejska podejmie decyzję o dopuszczeniu do stosowania mRNA-1273.214 jako dawki przypominającej w celu czynnego uodporniania przeciw COVID-19 wywołanemu przez wirus SARS-CoV-2 u osób w wieku 12 lat i starszych, które wcześniej otrzymały co najmniej cykl szczepienia podstawowego przeciwko COVID-19.

2022-09-09

Szczepionka Novavax Nuvaxovid™ przeciwko COVID-19

Zalecana do rozszerzonego warunkowego dopuszczenia do obrotu w UE

Szczepionka Nuvaxovid™ (NVX-CoV2373) przeciw COVID-19 została zarekomendowana do rozszerzonego warunkowego dopuszczenia do obrotu (CMA) w Unii Europejskiej (UE) jako homologiczna i heterologiczna dawka przypominająca do czynnego uodpornienia w celu zapobiegania chorobie koronawirusowej 2019 (COVID-19) wywołanej przez drugiego koronawirusa ciężkiego ostrego zespołu oddechowego (SARS-CoV-2) dla osób dorosłych w wieku 18 lat i starszych.

2022-09-08

8 września obchodzimy w Polsce dziesięciolecie Światowego Dnia Mukowiscydozy. Pacjenci wciąż pozostają bez dostępu do w pełni refundowanej kompleksowej terapii. Jak podkreślają lekarze, jedynie leczenie oparte na farmakoterapii i fizjoterapii może skutecznie wydłużyć życie pacjentów i polepszyć komfort ich funkcjonowania. Obecnie refundowane są tzw. leki przyczynowe, adresowane jedynie do grupy pacjentów o określonym genotypie. Jednak  nie ma refundacji fizjoterapii, bez której terapia lekami przyczynowymi jest mało efektywna. Pozostaje także grupa pacjentów, którzy nie kwalifikują się do leczenia lekami przyczynowymi. Są pozbawieni zarówno dostępu do farmakoterapii, jak i refundowanej fizjoterapii.

2022-09-07

We wrześniu nie tylko dzieci wróciły do szkół. Rozpoczął się również sezon szczepień przeciwko grypie 2022/2023. Przedstawiciele zawodów medycznych – pediatrzy, epidemiolodzy, pulmonolodzy, lekarze rodzinni oraz pielęgniarki i położne – wystosowali z ramienia Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy (OPZG) rekomendacje zmian systemowych oraz apel do rodziców, aby zaszczepili swoje dzieci przeciwko grypie.

Jak wskazuje Światowa Organizacja Zdrowia, co trzecie dziecko choruje corocznie na grypę. Jednocześnie najskuteczniejszym i najbezpieczniejszym sposobem na walkę z wirusem jest szczepienie profilaktyczne.

2022-09-05

W ostatnich latach wzrasta świadomość społeczeństwa na temat szkodliwości dla zdrowia zanieczyszczonego powietrza. Do tej pory nie doceniano roli zanieczyszczenia powietrza jako czynnika ryzyka dla raka płuca. Wiadomo, że u większości osób nowotwór rozwija się z powodu palenia papierosów. Wśród chorych na raka płuca kilka procent stanowią jednak osoby, które nigdy nie paliły papierosów i nie były narażone na bierne wdychanie dymu tytoniowego.

Copyright © Medyk sp. z o.o