2022-08-08 Artykuł

W Polsce do najczęstszych typów ran trudno gojących się należą: owrzodzenia żylne, odleżyny, owrzodzenia związane z zespołem stopy cukrzycowej, owrzodzenia o etiologii niedokrwiennej ( tętnicze) oraz rany nowotworowe. W miejscowym postępowaniu w leczeniu ran przewlekłych należy zastosować strategię TIME (T – tissue and debridement – opracowanie tkanek; I – infection and inflammation control – kontrola infekcji i zapalenia; M – moisture balance – równowaga wilgotności rany; Eedges – brzegi rany – brak postępu gojenia lub podminowanie brzegu rany oraz epidermization stimulation – stymulacja naskórkowania).

)Do działań mających na celu redukcję ryzyka zakażenia rany przewlekłej może należeć zastosowanie w leczeniu molekuł TIAB (titanum-argentum-benzoicum). Wprowadzenie nanotechnologii i połączenie nanocząsteczek srebra jonowego z dwutlenkiem tytanu wiązaniami kowalencyjnymi w kompleksie TIAB zrewolucjonizowało działanie srebra, wielokrotnie zwiększając jego działanie antybakteryjne i przeciwgrzybicze, a usuwając jego działanie toksyczne poprzez zapobieganie kumulacji w tkankach. Wytrącanie się srebra metalicznego ze związków jonowych powodowało zanik aktywności preparatów i przy dłuższym stosowaniu mogło prowadzić do uszkodzenia tkanek. Opatentowana forma srebra TIAB na rdzeniu tytanowym posiada wyłącznie jonową/stabilną formę srebra, która nie ulega redukcji pod wpływem światła, jak również związków organicznych i nieorganicznych.

Copyright © Medyk sp. z o.o