2022-07-06 Artykuł

Pomiary ciśnienia tętniczego w warunkach domowych są szeroko stosowane w wielu krajach, w tym w Polsce. Ich wykonywanie umożliwia wielokrotne odczyty ciśnienia tętniczego poza gabinetem lekarskim, w środowisku typowym dla funkcjonowania danej osoby. Za pomocą tej metody pomiaru ciśnień możliwe jest postawienie rozpoznania często występujących zjawisk, tzw. nadciśnienia białego fartucha oraz nadciśnienia maskowanego (ukrytego). Ma ona jednak swoje ograniczenia.

Wynikają one m.in. z używania przez pacjentów niezwalidowanych, wadliwie działających aparatów, wykorzystywania ciśnieniomierzy ze złym rozmiarem mankietu lub niestosowania się do zaleceń odnoszących się do prawidłowej techniki pomiaru. W aktualnych wytycznych pomiary ciśnienia tętniczego w warunkach domowych są zalecane jako najlepsza metoda długoterminowej obserwacji i monitorowania leczonego nadciśnienia tętniczego.

Nadciśnienie tętnicze (BP) jest schorzeniem bardzo często występującym w polskiej populacji. W badaniu o akronimie WOBASZ II (Wieloośrodkowe Ogólnopolskie Badanie Stanu Zdrowia Ludności II) przeprowadzonym w latach 2013–2014 stwierdzono, że aż u 42,7% dorosłych Polaków występowało nadciśnienie tętnicze (n=6163, wiek badanych: 19–99 lat). 

 

Copyright © Medyk sp. z o.o