2022-05-24 Artykuł

Alergiczny nieżyt nosa, czyli stan zapalny błony śluzowej nosa, charakteryzujący się wyciekaniem wydzieliny z nosa i jej ściekaniem po tylnej ścianie gardła oraz innymi objawami (zatkanie nosa utrudniające oddychanie i powodujące problemy ze snem, napadowe kichanie, świąd i łzawienie spojówek oczu) jest schorzeniem bardzo często występującym w ogólnej populacji. Wielu pacjentów zgłasza się z powodu tych dolegliwości po poradę do farmaceutów oraz do lekarzy.

Desloratadyna jest jednym z najczęściej stosowanych leków przeciwhistaminowych II generacji. To doustny, długo działający, niesedatywny antagonista receptora histaminowego H1, który hamuje uwalnianie histaminy z mastocytów. Desloratadyna jest lekiem skutecznym i bezpiecznym, zarejestrowanym do leczenia okresowego (sezonowego) oraz przewlekłego alergicznego nieżytu nosa. W wielu przypadkach korzystne jest połączenie stosowania tego leku z jednym z glikokortykosteroidów używanych donosowo. Działania niepożądane przy stosowaniu desloratadyny występują rzadko, a większość jest łagodna.

Copyright © Medyk sp. z o.o